Cây cỏ mật

Theo kinh nghiệm của nhân dân ở một số địa phương như Nam Định, Phú thọ, Sơn Tây… dùng cỏ mật để chữa cảm sốt, chữa mụn nhọt và chữa các bệnh về gan mật. Một số tác giả trong nước...

Read More